Långans vattensystem - en samlad beskrivning och prioriterade miljöåtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2012:18

Diarienummer: 537-7889-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 90

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Under åren 2012–2015 avser Länsstyrelsen i Jämtlands län verka för att prioriterade insatser genomförs inom Långans vattensystem.

Insatserna utgår i huvudsak från tillgängliga verktyg och styrmedel men förutsätter att Länsstyrelsen får en del nya ekonomiska resurser för genomförandet.

Kontakt

Jens Fuchs

Enhetschef, Vattenenheten