Långans vattensystem - en samlad beskrivning och prioriterade miljöåtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2012:18
Diarienummer:
537-7889-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Under åren 2012–2015 avser Länsstyrelsen i Jämtlands län verka för att prioriterade insatser genomförs inom Långans vattensystem.

Insatserna utgår i huvudsak från tillgängliga verktyg och styrmedel men förutsätter att Länsstyrelsen får en del nya ekonomiska resurser för genomförandet.

Kontakt

Jens Fuchs

Enhetschef, Vattenenheten