Klådrisinventering

Om publikationen

Löpnummer:
2012:20
Diarienummer:
511-8502-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

En ny förekomst av klådris (Myriacaria germanica) upptäcktes nyligen sydost om Strömsund, efter tips av en handläggare på Strömsunds kommun.

Personal från Länsstyrelsen i Jämtlands län undersökte två täkter i trakten och det visade sig finnas en rik förekomst av klådris i båda täkterna. Den ena täkten ligger nedanför Russfjärdens utlopp vid Tänn­viken och den andra ligger längre nedströms vid Stamsel­viken.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare