Klådrisinventering

Om publikationen

Löpnummer: 2012:20

Diarienummer: 511-8502-2012

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

En ny förekomst av klådris (Myriacaria germanica) upptäcktes nyligen sydost om Strömsund, efter tips av en handläggare på Strömsunds kommun.

Personal från Länsstyrelsen i Jämtlands län undersökte två täkter i trakten och det visade sig finnas en rik förekomst av klådris i båda täkterna. Den ena täkten ligger nedanför Russfjärdens utlopp vid Tänn­viken och den andra ligger längre nedströms vid Stamsel­viken.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare