Invandring och integration – möjligheter och utmaningar för Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:16

Diarienummer: 850-5437-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Jämtlands län behöver fler invånare. Vi är ett glest befol­kat län som tappat befolkning i perioder från 1950-talet. I länet finns nu cirka 126 000 invånare (2012). För en framtida positiv utveckling av länet behöver vi bli fler som kan delta i arbets­kraften och i samhällslivet.

Jämtlands län har i dag näst lägst andel utlandsfödda pers­oner i landet och därmed begränsad mångfald.

Kontakt