Invandring och integration – möjligheter och utmaningar för Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
850-5437-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Jämtlands län behöver fler invånare. Vi är ett glest befol­kat län som tappat befolkning i perioder från 1950-talet. I länet finns nu cirka 126 000 invånare (2012). För en framtida positiv utveckling av länet behöver vi bli fler som kan delta i arbets­kraften och i samhällslivet.

Jämtlands län har i dag näst lägst andel utlandsfödda pers­oner i landet och därmed begränsad mångfald.

Kontakt