Historisk markanvändningsanalys för Natura 2000-områden

Om publikationen

Löpnummer:
2012:9
Diarienummer:
511-6471-10
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län har Jamtli i februari/mars 2011 utfört en historisk markanvändnings­analys för 27 Natura 2000-områden i Jämtlands län.

Analysen har utgått från historiskt kartmaterial, framför allt laga skifteskartor, och har genomförts genom att ett digitalt kartöverlägg har upp­rättats för varje område. Utifrån de historiska kartorna med tillhörande kartakter ska markanvändningsanalysen ge svar på hur områdena har nyttjats historiskt sett.

Kontakt

Per-Olof Eriksson

Naturvårdshandläggare