Historisk markanvändningsanalys för Natura 2000-områden

Om publikationen

Löpnummer: 2012:9

Diarienummer: 511-6471-10

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län har Jamtli i februari/mars 2011 utfört en historisk markanvändnings­analys för 27 Natura 2000-områden i Jämtlands län.

Analysen har utgått från historiskt kartmaterial, framför allt laga skifteskartor, och har genomförts genom att ett digitalt kartöverlägg har upp­rättats för varje område. Utifrån de historiska kartorna med tillhörande kartakter ska markanvändningsanalysen ge svar på hur områdena har nyttjats historiskt sett.

Kontakt

Per-Olof Eriksson

Naturvårdshandläggare