Handlingsplan - Nationella och språkliga minoriteter

Om publikationen

Löpnummer:
2012:13
Diarienummer:
100-3044-12
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Det samiska folket och deras kultur är en del av vårt gemen­samma, jämtländska kulturarv. För att bevara det sydsamiska språket och den samiska kulturen, har regeringen beslutat att samiskan är ett officiellt minoritetsspråk i konungariket Sverige.

Att ett språk blir erkänt som officiellt minoritetsspråk höjer inte bara statusen. I praktiken innebär det också en tvingande lagstiftning för bevarande av språket. För en organisation som Länsstyrelsen betyder det att lagstiftarna ställer krav på oss.

Syftet med denna plan är att tydliggöra för Länsstyrelsens personal vad vår myndighet ska göra. Det gäller bland annat språk, kultur och när­varo.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör