Fjällen i ett föränderligt klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
500-00480-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Broschyr/folder

För 100 år sedan var man bekymrad över att kalfjället bredde ut sig på fjällskogens bekostnad. Just nu är förhåll­andet det rakt motsatta.

Träd kan växa allt högre upp på fjället i och med att klimatet blivit varmare. Många är därför oroliga för att träden och skog­en ska ta över och att fjällen ska försvinna.

Kontakt