Energiförsörjning utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
451-308-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Ett förändrat klimat kommer att påverka energiförsörjning­en både positivt och negativt, bland annat med förändringar i energianvändning, tillrinnings­mönster för vattenkraften och biobränsletillväxt.

Bland annat handlar det om förändrade flöden samt ökad risk för ras, skred och över­svämningar.

Kontakt