Energiförsörjning utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: 2012:7

Diarienummer: 451-308-2012

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Ett förändrat klimat kommer att påverka energiförsörjning­en både positivt och negativt, bland annat med förändringar i energianvändning, tillrinnings­mönster för vattenkraften och biobränsletillväxt.

Bland annat handlar det om förändrade flöden samt ökad risk för ras, skred och över­svämningar.

Kontakt