Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:14

Diarienummer: 405-4685-12

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2012 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostads­planeringen. Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostads­marknaden.

Kontakt