Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
405-4685-12
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2012 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostads­planeringen. Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostads­marknaden.

Kontakt