Biotopkartering 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
582-6999-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Människan har genom de senaste århundradena haft stor påverkan på våra vatten­system. En stor del är fysisk påverkan, som till exempel rensning av vattendragen för att möjliggöra flottning av timmer. Men även utsläpp av olika föroreningar och igen­slamning från skogsindustrin påverkar vattendragen.

Biotopkartering är en stand­ard­iserad metod för att avgöra hur ett vattendrag påverkas och dess nuvarande fysiska förutsättningar.

Under 2012 biotopkarterades cirka 11 mil vattendrag, allt inom åtgärdsområden för kalkning, som ett led i den biologiska återställningen och effektuppföljningen. De inventerade vattendragen ligger i Bergs och Härjedalens kommuner, och tillhör anting­en Ljungans eller Ljusnans avrinningsområden.

Kontakt