Årsredovisning 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:8

Diarienummer: 111-1729-2012

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 176

Publikationstyp: Rapport

Trots lågkonjunktur har länets främsta tillväxtnäring, besöks­näringen fortsatt i stort sett i oförminskad styrka och genom­fört stora investeringar i liftanläggningar, nedfarter, stugbyar, hotell, restauranger och kringaktiviteter.

Inom området mathantverk sker en kraftfull och småskalig tillväxt och länet har inom detta område intagit en led­ande ställning.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare