Årsredovisning 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:8
Diarienummer:
111-1729-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
176
Publikationstyp:
Rapport

Trots lågkonjunktur har länets främsta tillväxtnäring, besöks­näringen fortsatt i stort sett i oförminskad styrka och genom­fört stora investeringar i liftanläggningar, nedfarter, stugbyar, hotell, restauranger och kringaktiviteter.

Inom området mathantverk sker en kraftfull och småskalig tillväxt och länet har inom detta område intagit en led­ande ställning.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare