Uppföljning ANDT Jämtlands län - Bergsprängarna

Om publikationen

Löpnummer:
2011:1
Diarienummer:
700-1678-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport beskriver det arbete som ”Bergsprängarna” utför i Bergs kommun. Berg­sprängarnas arbete har pågått sedan 2002 och finansierades inledningsvis delvis med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.

Bergsprängarna började som ett projekt för att bygga upp en intensiv öppenvård för barn och ungdomar. Bakgrunden var att antalet institutions­placeringar av barn och ung­domar hade ökat. Arbetet har senare permanentats och utvecklats för att idag också, förutom öppenvårdsinsatser, innehålla ett brett spektrum av förebyggande insatser.

Kontakt