Tillståndet i miljön

Om publikationen

Löpnummer:
2011:5
Diarienummer:
502-950-11
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Klimatförändringarna är verkliga och allvarliga. Därför behöver vi människor ändra vårt sätt att leva och att bygga samhällen. I Jämtlands län pågår arbete på många håll för att minska klimatföränd­ringarna och förebygga dess effekter.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet och har bland annat de tre samord­ningsuppdragen med regionala miljömål, energiomställning och samhällsanpassning till ett förändrat klimat.

Kontakt