Tillståndet i miljön

Om publikationen

Löpnummer: 2011:5

Diarienummer: 502-950-11

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Klimatförändringarna är verkliga och allvarliga. Därför behöver vi människor ändra vårt sätt att leva och att bygga samhällen. I Jämtlands län pågår arbete på många håll för att minska klimatföränd­ringarna och förebygga dess effekter.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet och har bland annat de tre samord­ningsuppdragen med regionala miljömål, energiomställning och samhällsanpassning till ett förändrat klimat.

Kontakt