Resultat av 2010/2011 års rovdjursinventering i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:19
Diarienummer:
502-00830-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten grundar sig för järv, varg, lo och kungsörn på kvalitetssäkrade rapporter i den nationella rovdjurs­databasen Rovdjursforum. Föryngring av järv i Norge har rapporterats av Statens Naturoppsyn och Norsk Institutt för Naturforskning.

Föryngringar av kungsörn har rapporterats av Kungsörns­gruppen och Länsstyrelsen i samarbete.

Länsstyrelsen inventerar inte björn årsvis varför endast den så kallade ”Björnobsen” redovisas.

Kontakt