Resultat av 2010/2011 års rovdjursinventering i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:19

Diarienummer: 502-00830-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Rapporten grundar sig för järv, varg, lo och kungsörn på kvalitetssäkrade rapporter i den nationella rovdjurs­databasen Rovdjursforum. Föryngring av järv i Norge har rapporterats av Statens Naturoppsyn och Norsk Institutt för Naturforskning.

Föryngringar av kungsörn har rapporterats av Kungsörns­gruppen och Länsstyrelsen i samarbete.

Länsstyrelsen inventerar inte björn årsvis varför endast den så kallade ”Björnobsen” redovisas.

Kontakt