Övervakning av fjällvegetation

Om publikationen

Löpnummer: 2011:9

Diarienummer: 502-7331-10

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Den utvärdering av del­programmet Fjällvegetations inventeringsdesign som presen­teras i denna rapport har gjorts på uppdrag av länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län.

Arbetet har genomförts av Anna Hedström Ringvall från NILS och Institutionen vid skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå. Metoder och/eller slutsatser har även diskuterats med Magnus Ekström, Sören Holm, Hans Gardfjell, Pernilla Christensen, Anders Glimskär och Henrik Hedenås.

Länsstyrelserna har bistått med urval av typvariabler och dataunderlag för styrke­beräkningar.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351