Miljömålsbedömningar 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2011:18

Diarienummer: 501-730-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Miljömålsrådet om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjlig­heterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt