Miljömålsbedömningar 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
501-730-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Miljömålsrådet om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjlig­heterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt