Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

Om publikationen

Löpnummer:
2011:21
Diarienummer:
451-6492-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med denna rapport är att belysa de konsekvenser som kan uppstå om Milko går i konkurs vilket är en trolig effekt om Konkurrensverket säger nej till en fusion mellan Milko och Arla.

Ambitionen är vidare att dels beskriva såväl kortsiktiga, omedelbara konsekvenser för direkt berörda mjölkprodu­center och på Milkos mejeri i Östersund dels mer långsiktiga effekter inom och utom jord­bruksnäringen.

Kontakt