Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2011:6

Diarienummer: 451-1534-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatföränd­ringarna bedöms få för det Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och ekologiskt perspektiv.

Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på jordbruket men inte andra påverkande miljö­faktorer. Den omfattar heller inte jordbrukets påverkan på klimatet.

Kontakt