Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin

Om publikationen

Löpnummer:
2011:17
Diarienummer:
511-5980-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
220
Publikationstyp:
Rapport

I åtgärdsprogrammet för bevarande av dubbelbeckasin Gallinago media ingår inven­teringar av spelplatser som en av de viktigaste åtgärderna. Den här rapporten är en samling av alla inventeringar som genomförts vad gäller dubbelbeckasin under åren 2006-2010.

Syftet med inventeringarna är att få underlag till uppskatt­ningar av utbredning, popu­lationsstorlekar och popu­lationstrender för dubbel­beckasinen.

Kontakt