Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin

Om publikationen

Löpnummer: 2011:17

Diarienummer: 511-5980-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 220

Publikationstyp: Rapport

I åtgärdsprogrammet för bevarande av dubbelbeckasin Gallinago media ingår inven­teringar av spelplatser som en av de viktigaste åtgärderna. Den här rapporten är en samling av alla inventeringar som genomförts vad gäller dubbelbeckasin under åren 2006-2010.

Syftet med inventeringarna är att få underlag till uppskatt­ningar av utbredning, popu­lationsstorlekar och popu­lationstrender för dubbel­beckasinen.

Kontakt