Inventering av långt broktagel i norra Jämtland

Om publikationen

Löpnummer: 2011:13

Diarienummer: 511-461-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Långt broktagel har på senare år blivit funnen på gran i ocea­n­iskt påverkade höglägesgran­skogar, från norra Värmland och upp genom Dalarna. Då det i både Härjedalen och Jämtland finns många miljöer som liknar dessa områden, kan arten även kan finnas här.

Kontakt