Inventering av långt broktagel i norra Jämtland

Om publikationen

Löpnummer:
2011:13
Diarienummer:
511-461-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Långt broktagel har på senare år blivit funnen på gran i ocea­n­iskt påverkade höglägesgran­skogar, från norra Värmland och upp genom Dalarna. Då det i både Härjedalen och Jämtland finns många miljöer som liknar dessa områden, kan arten även kan finnas här.

Kontakt