Helikopterinventering av granbarkborreangrepp

Om publikationen

Löpnummer:
2011:2
Diarienummer:
511-879-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Då delar av Jämtlands län (Ragunda och Bräcke kommun) blivit utpekat som bekämp­ningsområde för granbark­borre bestämde Länsstyrelsens naturvårdsenhet att inventera de av Naturvårdsverket inköpta skogsfastigheter som förvaltas av Länsstyrelsen.

Det skulle först och främst ske i samarbete med skogsnäringen som skulle flyga över sitt skogs­innehav för att få information om hur skadeläget ser ut just nu. Det är av största vikt att så tidigt som möjligt få en upp­fattning huruvida det före­kommer angrepp eller inte. Vi har fått ta del av delar av skogsnäringens inventering.

Kontakt