Etablering av ett GLORIA-område i Jämtland

Om publikationen

Löpnummer:
2011:3
Diarienummer:
502-757-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Vi lever i en föränderlig värld. Ett uttryck som används i många syften, i detta fall gäller det fjällen och de växter som lever där. Klimatförändringar är ett annat uttryck som har blivit etablerat på högsta politiska nivå över jordklotet. Vad innebär då dessa föränd­ringar för oss?

Hur påverkas exempelvis växterna på hög höjd i Jämtlandsfjällen? Blir det grönare på fjällhedarna? Och hur påverkar det förutsätt­ningarna för andra djur i nästa skede?

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351