Dokumentation av ortnamn på Lillhärjåbygget

Om publikationen

Löpnummer:
2011:4
Diarienummer:
435-7169-10
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
176
Publikationstyp:
Rapport

Vid Lillhärjeåns stränder anlades i början av 1800-talet ett nybygge som fick sitt namn efter vattendraget Lillhärjeån. Enligt den muntliga berättar­traditionen var det bonden Olof Eriksson den äldre, även kallad Ol Ersa, som under midsommaren gick in så mycket mark han kunde under den ljusa delen av dygnet, från soluppgång till solnedgång.

Lillhärjåbygget är Sveriges sista levande fjälljordbruk med fäboddrift som ligger i väglöst land. Gården är högt belägen och ligger på 710 meter över havet i sydvästra Härjedalen. Hela fastigheten är sedan år 2002 kulturreservat. Syftet med reservatet är att skydda ett kulturlandskap, som är präglat av mänsklig aktivitet och beroende av fortsatt brukande för att bevaras.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie