Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:7
Diarienummer:
405-3402-11
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostads­försörjningsansvar ska varje kommun planera bostads­försörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörj­ningen för­bereds och genom­förs.

Under varje mandatperiod ska riktlinjer för bostadsförsörj­ningen antas av kommunfull­mäktige. Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att göra en regional analys av bostads­marknaden. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2011 års analys av bostadsmark­naden i Jämtlands län.

Kontakt