Social hållbarhet

Misshandel. Fotograf: Tina Stafrén.

Arbetar din organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetens­stöd från Länsstyrelsen.

Ring designad av Kerstin Öhlin Leijonklou. Foto: Marie Birkl

Arbetar du i en förening och vill att er verksamhet ska vara jämställd? Då kan du få råd av oss i ert arbete. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Olycka i Östersund. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer.

genrebilder

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genom­förande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.