Länsstyrelsen Jämtland – Stat och kommun

Kommande händelser

November 2019
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Natural spruce branches, needles closeup. Christmas greens

Det regionala skogsprogrammet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.

Område med största sannorlikhet Sylarna- Helags- Oviksfjällens regleringsområde.

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

En person som ritar ett hus. Foto: mostphotos.se

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att samordna olika intressen, och se till att nationella mål får genomslag i länet.

Misshandel. Fotograf: Tina Stafrén.

Arbetar din organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetens­stöd från Länsstyrelsen.

Den medeltida kyrkan i Marieby var uppförd i kalksten med gavelrösten och torn av trä. Den bör med sin korta, breda och fyrsidiga plan, vara uppförd under 1300- eller 1400-talet. Tornet tillkom under 1700-talet och är idag helt borta. Av långhuset finns murarna kvar till en höjd av tre meter. Kvarvarande murverk konserverades på 1950-talet. I den sydvästra väggen syns spår efter en igenbyggd rundbågig portal. På Nordiska museet finns ett bevarat broderat antependium, den bonad som i kyrkor används för att täcka och pryda altaret, kvar efter Marieby gamla kyrka. I nya kyrkan finns också en paten, ett silverfat för oblater, bevarat från den gamla kyrkan.

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnads­minne.

EN person som fyller en vattenflaska. Foto: Kentaroo Tryman.

Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs.