Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Informationsmaterial

Coronaviruset väcker fortfarande frågor. Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hit kan du ringa vid frågor

Har du allmänna frågor om sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du upplever att du har symptom ska du ringa 1177 för att komma till Sjukvårdsupplysningen.

Information på sydsamiska

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

På Folkhälsomyndighetens webb hittar du information på sydsamiska om covid-19 och allmänna råd om hur du skyddar dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss