Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Information till företagare

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av covid-19 riktad till dig som företagare.

Allmänna råd som gäller alla verksamheter i Sverige

Sedan den 9 februari 2022 finns inga allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19.

Föreskrifter och allmänna råd om covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter

Sedan den 9 februari 2022 finns inga allmänna råd till arbetsgivare gällande åtgärder för att minska spridning av coronaviruset. Läs mer här om vad som gäller din verksamhet:

Information till verksamheter om covid-19 Länk till annan webbplats.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Information till arrangörer av evenemang Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Om korttidsarbete hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Om anstånd med skattebetalning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan
Regeringen har fattat beslut om att karensavdraget och kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning tillfälligt slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassan - Coronaviruset - det här gäller  Länk till annan webbplats.

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Arbetsmiljöverket - om coronaviruset och arbetsmiljön Länk till annan webbplats.

Företagsakuten – garantiprogram för företag

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsernas insatser för näringslivet i samband med covid-19

I samband med att konsekvenserna för svenskt näringsliv förorsakade av covid-19 blev tydliga sände organisationen Svenskt Näringsliv ut en uppmaning till flera av Sveriges myndigheter, däribland länsstyrelserna, med några önskemål och åtgärdsförslag vilka följer här:

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd.
  • Korta ner betalningstider till leverantörer.
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
  • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss