Ansvariga myndigheter

Här har vi samlat information från flera myndigheter om hur de arbetar med med anledning av covid-19.

Om Länsstyrelsens arbete och samverkan i länet

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Regionen och länets alla åtta kommuner genom att hålla alla uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län