Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher.

På den här sidan hittar du övergripande information om stödet. Längst ned på sidan hittar du kontaktpersoner på ansvarig länsstyrelse som du kan vända dig till vid frågor.

Boverket har mer detaljerad information på sin webbplats.

Boverkets grundinformation om stödetlänk till annan webbplats

Boverkets frågor och svar om stödetlänk till annan webbplats

Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats
(Du loggar in i e-tjänsten med din e-legitimation.)

Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

Varför har regeringen infört ett nytt stöd?

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Vad innebär stödet?

En hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch har möjlighet att ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Hyresgästen ska under perioden vara verksam i en bransch som omfattas av stödet.

Lista över vilka branscher som omfattas av stödetlänk till annan webbplats

Lista över vilka branscher som inkluderas från 31 juli 2020länk till annan webbplats

Den 2 juli beslutade regeringen att ändra i förordningen så att fler branscher kan söka stödet från och med den 31 juli. För de branscher som tillkommer gäller att en överenskommelse om rabatt på hyran, under perioden 1 april - 30 juni 2020, ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 juli 2020.

Mer information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna söka stödet finns hos Boverket.

Hur mycket stöd kan jag få?

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Hur ansöker jag?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan genom en överenskommelse om hyresrabatt under perioden 1 april - 30 juni 2020. Ansökan görs sedan av hyresvärden via Boverkets e-tjänst. Ansökningsperioden avslutades 31 augusti 2020.

Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats
(Du loggar in i e-tjänsten med din e-legitimation.)

Sju länsstyrelser har uppdraget att handlägga och fatta beslut om stödet. Vilken länsstyrelse som gäller för aktuellt län framgår av listan nedan. Efter att länsstyrelsen godkänt ansökan betalas stödet ut av Boverket.

Illustration över ansökningsprocessens olika steg. 1. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan.

2. Hyresvärden ansöker via e-tjänsten.

3.  Ansvarig länsstyrelse handlägger ansökan.

4. Länsstyrelsen beslutar om att godkänna eller avslå ansökan. 

5. Stödet betalas ut av Boverket. 

Illustration: David Altefur Boverket/Altefur Development

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd

  • Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

När ansöker jag?

Stödet har kunnat sökas under perioden 1 juli– 31 augusti 2020. De branscher som tillkom den 31 juli har kunnat söka stödet från den 31 juli– 31 augusti 2020. Ansökningsperioden är nu avslutad.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vilken länsstyrelse som ansvarar för handläggningen framgår av listan ovan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket har rollen att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt att betala ut beviljat stöd.

Kontakt

Frågor besvaras av handläggande län, Västernorrland