Bidrag till samiska kulturmiljöer

Vill du vara med och påverka vilka samiska kulturmiljöer som kommer att bevaras och leva vidare? Under 2018–2020 lyfter Länsstyrelsen särskilt fram berättelser om platser från Saepmie, innan de glöms bort för alltid.

​Kanske har du en berättelse om en person eller händelse, med anknytning till en särskild plats, som du vill dela med andra? Nu har du möjlighet att söka bidrag för att göra det.

Det är viktigt att det finns en mångfald av kulturmiljöer, därför ger vi dig möjlighet att vara med och påverka vilka platser och berättelser som lyfts fram. Satsningen genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Norrbottens och Västerbottens län.

Kampanjen vill fånga upp nya berättelser från såväl kända som okända samiska kulturmiljöer. Berättelserna ska utgå ifrån en plats som görs tillgänglig för andra genom information i till exempel broschyr/skrift, webbplats, skyltar och berättarkvällar.

Du är även välkommen att söka bidrag för restaurering av kåtor och andra projekt som anknyter till samernas historia.

Låter det intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan. Länsstyrelsen fördelar varje år bidrag till vård, information och tillgänglighet av kulturmiljöer i länet.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utreds

SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie