Informationsmaterial

Coronaviruset väcker fortfarande frågor. Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hit kan du ringa vid frågor

Har du allmänna frågor om sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du upplever att du har symptom ska du ringa 1177 för att komma till Sjukvårdsupplysningen.

Utrikesdepartementets frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset (Utrikesdepartementet) Länk till annan webbplats.

Information på sydsamiska

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

På Folkhälsomyndighetens webb hittar du information på sydsamiska om covid-19 och allmänna råd om hur du skyddar dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län