Information om coronaviruset

Coronaviruset väcker fortfarande många frågor. Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hit kan du ringa vid frågor

Har du allmänna frågor om sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du upplever att du har symptom ska du ringa 1177 för att komma till Sjukvårdsupplysningen.

Informationsskyltar om att hålla avstånd

På skyltarna visas en kort film med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke”. Budskapet ges på åtta språk, svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska.

Materialet är framtaget av Länsstyrelserna, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Om du vill använda affischer eller filmer till digitala skyltar kan du ladda ner dem nedan.

bild på affisch, text på olika språk. Håll avstånd visa hänsyn

Information på sydsamiska

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

På Folkhälsomyndighetens webb hittar du information på sydsamiska om covid-19 och allmänna råd om hur du skyddar dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Skydda äldre från Covid-19

Folkhälsomyndigheten uppmanar fortfarande att alla personer över 70 år, både friska och sjuka ska begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt.

Tillhör du målgruppen, be om hjälp med exempelvis att handla mat och förnödenheter.

Är du nära någon som tillhör målgruppen, erbjud dem hjälp som kan hindra dem från att riskera att smittas.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län