Informationsmaterial

Coronaviruset väcker fortfarande många frågor. Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hit kan du ringa vid frågor

Har du allmänna frågor om sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du upplever att du har symptom ska du ringa 1177 för att komma till Sjukvårdsupplysningen.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset (Utrikesdepartementet) Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om inrikes resor är nödvändiga att genomföra

Tänk över om resan verkligen är nödvändig (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Informationsskyltar om att hålla avstånd

På skyltarna visas en kort film med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke”. Budskapet ges på åtta språk, svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska.

Materialet är framtaget av Länsstyrelserna, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Om du vill använda affischer eller filmer till digitala skyltar kan du ladda ner dem nedan.

bild på affisch, text på olika språk. Håll avstånd visa hänsyn

Information på sydsamiska

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

På Folkhälsomyndighetens webb hittar du information på sydsamiska om covid-19 och allmänna råd om hur du skyddar dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län