Bingo och lotterier

Länsstyrelsen tar inte längre emot nya ansökningar om tillstånd för bingo och lotteri. Har ni redan ett tillstånd från Länsstyrelsen är vi fortfarande ansvariga för tillsynen.

Myndigheten Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) har tagit över handläggningen av ansökningar om licens för bingo och lotterier.

Bingo hos Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Lotterier hos Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Spelinspektionen tog över uppdraget den 1 januari 2019 när vi fick en ny spellag (2018:1138).

Tillsyn för tillstånd

Länsstyrelsen är fortfarande ansvarig för tillsynen för de tillstånd som vi har godkänt. Har ni ett tillstånd för bingo eller lotterier från Länsstyrelsen ska ni även i fortsättningen lämna in redovisningar och liknande till oss.

Ändra i befintligt tillstånd

Har ni ett befintligt tillstånd från Länsstyrelsen som ni vill ändra? Gäller det större ändringar, som att höja beloppet för insatser eller att tillståndet ska gälla en längre tid, behöver ni ansöka om ett nytt tillstånd hos Spelinspektionen.

Om det handlar om andra ändringar, till exempel ändring av spel- och vinstplan, lotteriföreståndare eller kontrollant, ta kontakt med Länsstyrelsen som godkänt ert tillstånd för att få reda på hur ni ska gå tillväga.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län