Livshändelser

Grav med tända lyktor. Foto: mostphotos.se

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Pengar. Foto: mostphotos.se

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Ett pass och en karta. Foto: mostphotos.se

Vill du bli svensk medborgare? Om du är medborgare i något av de nordiska länderna ansöker du om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen. Övriga ansöker hos Migrationsverket.

Vigselringar. Foto: mostphotos.se

Länsstyrelsen utser det antal vigsel­förrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.