Jakt på björn

Licensjakt på björn 2019 får utföras inom två huvudjaktområden i länet, varje huvudområde är indelat i två delområden. Jakten får utföras från och med 21 augusti till och med 15 oktober 2019 och omfattar 100 björnar.

Hur många djur får fällas?

Jakten omfattar högst 100 björnar fördelat på två huvudjaktområden i länet. Varje huvudjaktområde består av två delområden (bilaga 2 & 3 i beslutet). Kartor över jaktområden hittar du i beslutet på sidorna 17–21.

För att kontrollera hur många björnar som finns kvar på tilldelningen, ring telefonnummer 010-225 30 70.

Beslut om licensjakt efter björn i Jämtlands län 2019 PDF

Områdesindelning

 • Område 1: söder om Europaväg 14 (E14).
  Högst 40 björnar får fällas, varav maximalt 20 björnar får fällas inom område 1b.
 • Område 2: norr om Europaväg 14 (E14).
  Högst 60 björnar får fällas, varav maximalt 30 björnar får fällas inom område 2b.

Avlysta områden

2019-08-26 Jakten avlyst i område 1B

2019-08-27 Jakten avlyst i område 2B

2019-09-21 Jakten avlyst i område 1A

2019-09-28 Jakten avlyst i område 2A

Syftet med licensjakt

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar. Licensjakt är till för att minska skador som orsakas av björn för rennäringen.

Syftet med beslutet är därför att genom licensjakt minska björnstammen i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för björnstammens utveckling beaktas.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 30 70. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten* björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

* Påskjutning definieras enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
 • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Goda råd för dig som bor eller vistas i björntrakter

 • Mata aldrig björnar.
 • Visa stor respekt om du ser en björn, gå till exempel aldrig ut ur bilen om du ser en björn på vägen eller i diket.
 • Städa bort allt som luktar mat vid din bostad, till exempel fågelfrön och talgbollar, slaktavfall, fallfrukt och djurfoder.
 • Förvara soptunnan i uthus eller garage.
 • Kasta aldrig ut skräp och matrester på vägen eller nära bebyggelse.
 • Städa efter dig när du rastat.

Om du ser en björn på en gård eller i ett bostadsområde

Kontakta vår rovdjurstelefon 010-225 30 40:

 • om du vill ha råd om olika förebyggande åtgärder, som elstängsel kring fårhagar och bikupor med mera.
 • om du vill ha råd om hur man kan skrämma bort nyfikna björnar.

Kontakta polisen på 114 14:

 • om björnen orsakar avsevärd skada eller antas vara farlig för människors säkerhet.

Åtel

Licensjakt efter björn får ske med hjälp av åtel. Åtling får påbörjas efter skriftligt medgivande av Länsstyrelsen och tidigast den 15 juli 2019. Senast tio dagar efter att jakten är avlyst i det aktuella området ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

För mer information om de villkor som omfattar jakten, läs beslutet i sin helhet.

Redovisning av erfarenheter av åtel avsedd för licensjakt efter björn 2019

Observera att flera fält är obligatoriska. Om du vill få en bekräftelse på din redovisning behöver du fylla i en giltig mejladress.


Har björn fällts med hjälp av åteln? * (obligatorisk)
Har björn fällts med hjälp av åteln?


Har björn observerats med hjälp av åteln? * (obligatorisk)
Har björn observerats med hjälp av åteln?

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

På Statens veterinärmedicinska anstalts webb hittar du mer information om årets licensjakt på björn 2019 samt besiktningsblanketter för nedladdning.

Licensjakt på björnlänk till annan webbplats

Besiktningsblanketter för nedladdninglänk till annan webbplats

Kontakt

Emma Andersson

Vilthandläggare

Nicklas Rumm

Vilthandläggare