Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider

Älgjakten i Jämtlands län startar den första måndagen i september. Detta datum har regeringen beslutat och gäller för samtliga typer av älgjaktsområden.

För jaktåret 2019/2020

 • Älgskötselområden och licensområden (alla djur):
  2 september – 25 september 2019
  10 oktober 2019 – 31 januari 2020
 • Kalvjaktsområden (ej registrerad mark):
  2 – 6 september 2019 (fem dagar)

För jaktåret 2020/2021

 • Älgskötselområden och licensområden (alla djur):
  7 september – 27 september 2020
  12 oktober 2020 – 31 januari 2021
 • Kalvjaktsområden (ej registrerad mark):
  7 – 11 september 2020 (fem dagar)

För jaktåret 2021/2022

 • Älgskötselområden och licensområden (alla djur):
  6 september – 26 september 2021
  11 oktober 2021 – 31 januari 2022
 • Kalvjaktsområden (ej registrerad mark):
  6 – 10 september 2021 (fem dagar)

Se beslutet om jakttider här.PDF

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Fällavgifter

Fällavgifter är 250 kronor för vuxen älg och 50 kronor för årskalv i älgförvaltningsområden som förvaltas av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Rapportera älgobs för att hjälpa till med inventeringen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information och instruktion till älgobs finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

 1. Kontakta veterinär, polis eller godkänd viltbesiktningsman
 2. Besiktningsman besiktar älgen, tar kort på skadorna och fyller i Länsstyrelsens intyg om otjänlig älg tillsammans med jaktledaren/skytten.
 3. Rapportera älgen som vanligt men markera den som otjänlig.
 4. Skicka det ifyllda intyget om otjänlig älg samt färgbilder på älgen till Länsstyrelsen.
 5. Länsstyrelsen beslutar om älgen befrias från fällavgift eller inte. Beslutet syns i Älgdata och fällavgiften dras automatiskt av från fakturan om älgen bedöms som otjänlig.
Viltbesiktare

Namn

Adress

Beslutsdatum

Gäller till och med jaktår

Johan Winterlia

Laxviken 458, 830 60 Föllinge

2017-01-10

2019/2020

Sture Persson

Rombäck 503, 840 13 Torpshammar

2016-10-10

2018/2019

Sture Sandström

Västerro 122, 855 90 Sundsvall

2016-10-13

2018/2019

Eva Larsson

Solvägen 39, 840 70 Hammarstrand

2016-10-26

2018/2019

Mikael Nilsson

Mariebyvägen 12 F, 834 34 Brunflo

2016-09-19

2018/2019

Roger Persson

Näs-Ålsta 310, 830 22 Fåker

2016-09-19

2018/2019

Karl-Johan Eriksson

Gottand 105, 830 21 Tandsbyn

2016-09-19

2018/2019

Christer Olsson

Bensjö 137, 840 60 Bräcke

2016-09-19

2018/2019

Kenneth Zetterström

Lybäck 179, 830 76 Stugun

2016-09-19

2018/2019

Erik Redin

Klaraborgsvägen 366, 841 91 Ånge

2016-09-19

2018/2019

Evert Forsström

Västeråsen 118, 840 73 Bispgården

2016-09-19

2018/2019

Rikard Lindén

Kilenvägen 2, 837 96 Undersåker

2017-07-04

2020/2021

Ulf Andersson

Roddarvägen 6 D, 831 52 Östersund

2017-07-04

2020/2021

Karl-Åke Martinsson

Vigge 544, 845 62 Svenstavik

2017-07-06

2020/2021

Tommy Sivertsson

Skålan 186, 845 52 Åsarna

2017-07-06

2020/2021

Peter Jonsson

Torsjövägen 42, 841 44 Alby

2017-07-06

2020/2021

David Göransson

Kvarnsjö 866, 845 52 Åsarna

2017-07-06

2020/2021

Assar Torstensson

Ålviken 131, 835 62 Föllinge

2017-07-07

2020/2021

Bert-Ivan Mattsson

Box 62, 840 34 Storsjö Kapell

2017-07-06

2020/2021

Niklas Öst

Skucku 453, 845 61 Svenstavik

2017-07-06

2020/2021

Sven-Gunnar Sivertsson

Gudmunds Ångron 954, 845 73 Oviken

2017-07-06

2020/2021

Lennart Fridén

Gillsta 436, 845 94 Hackås

2017-07-06

2020/2021

Tord Fridén

Näcksta 594, 845 94 Hackås

2017-07-06

2020/2021

Hans Erik Andersson

Hallom 631, 845 72 Oviken

2017-07-06

2020/2021

Barbro Persson

Tuvattnet 147, 835 62 Föllinge

2017-08-16

2020/2021

Sven-Eric Dahlgren

Berggatan 4, 840 95 Funäsdalen

2017-08-23

2020/2021

Fredrik Persson

Gammelbodavägen 58, 841 31 Ånge

2017-09-26

2020/2021

Kenneth Rosenqvist

Rosenhill Valla 227, 844 97 Kälarne

2017-12-11

2020/2021

Staffan Hammarberg

Rise 837, 835 98 Offerdal

2018-09-10

2021/2022

Leif Mohlin

Hällsluten 147, 843 91 Bräcke

2018-11-16

2021/2022

Niklas Sundberg

SCA Skog AB
AB, 851 88 Sundsvall

2018-11-16

2021/2022

Daniel Östman

Västanå 130, 855 99 Liden

2018-11-16

2021/2022

Hans Nordin

Lövsjö 105, 894 93 Överhörnäs

2018-11-16

2021/2022

Håkan Möller

Näset 718, 841 97 Erikslund

2018-11-16

2021/2022

Lennart Håkansson

Lidenvägen 22, 855 99 Liden

2018-11-16

2021/2022

Niklas Dahlberg

Knutnäset 728, 840 13 Torpshammar

2018-11-16

2021/2022

Magnus Höglund

Högsjö 168, 855 92 Kovland

2018-11-16

2021/2022

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Älgförvaltning

Målbilden är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurser. Förvaltningen ska vara väl förankrad i lokalsamhället och bygga på kunskap från bland annat inventeringar av älg och skador.

Älgjakten skall vara produktionsbaserad och med det menas att de älgar som fälls inom ett område skall stå i proportion till det som marken producerar.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsgrupper

Markägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ordförande

Per Österberg

per.osterberg
@sca.com

070-341 86 09

Ledamot

Olle Adolfsson

olle.adolfsson
@holmenskog.com

070-222 84 60

Ledamot

Eva Jonsson

Jonssoneva737
@gmail.com

073-032 88 44


Jägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ledamot

Stig Engström

stig.engstrom
@engcon.se

076-794 91 41

Ledamot

Kurt Fängström

kurt.fangstrom
@gmail.com

070-276 79 18

Ledamot

Bert Andersson

berth.a
@telia.com

070-334 35 45

Markägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ordförande

Joachim Söderberg

joachim.soderberg
@sca.com

060-19 30 00

Ledamot

Ruben Karlsson

ruben.karlsson
@sca.se

062-41 06 41

Ledamot

Mikael Jonsson

Halltalln
@telia.com

069-51 00 11


Jägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ledamot

Peter Eriksson

peter@skyttmon.com

069-57 00 10

Ledamot

Lars Olov Nilsson

lars.o.nilss@telia.com

070-231 99 39

Ledamot

Antaris Persson

antaris@jinje.se

070-542 48 01

Markägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ordförande

Henrik Mårtensson

henrik.martensson
@piskog.com

070-619 41 09

Ledamot

Fredrik Sätter

fredrik.satter
@svenskakyrkan.se

064-02 61 02

Ledamot

Gunnar Heibring

gunnar.Heibring
@norrskog.se

064-53 20 82


Jägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ledamot

Rikard Lindén

Rikard_linden
@hotmail.com

070-242 62 51

Ledamot

Reidar Nordfjell

reidar.nordfjell
@gmail.com

070-224 48 09

Ledamot

Per-Olof Christmansson

perolof.c
@telia.com

070-534 15 78

Markägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ordförande

Ulf Källman

ulf.kallman
@sca.com

063-77 91 22

Ledamot

Mats Andersson

matsfanbyn
@gmail.com

069-33 02 28

Ledamot

Karl Larsson

karl.larsson
@sca.com

063-15 05 00


Jägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ledamot

Kenneth Persson

Kp.jakt.o.vapen
@telia.com

070-338 32 92

Ledamot

Daniel Östman

danielostman
@telia.com

070-270 09 44

Ledamot

Mikael Westin

mikael.westin64
@gmail.com

070-525 46 75

Markägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ordförande

Joachim Söderberg

joachim.soderberg
@sca.com

060-19 30 00

Ledamot

Gunnel Hennebo

hennebo
@bahnhof.se

070-368 11 46

Ledamot

Sören Björklund

sorenbleka
@gmail.com

070-397 34 08


Jägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ledamot

Sven-Gunnar Sivertsson

Sveng.sivertsson
@telia.com

070-583 51 48

Ledamot

Kjell Simonsson

Kjell@simcon.se

070-333 13 44

Ledamot

Nicklas Johansson

Glennick@live.se

070-608 20 71

Markägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ordförande

Bo Karlsson

bo.g.karlsson
@storaenso.com

070-270 10 04

Ledamot

Anders Lindqvist

anders.lindkvist
@holmenskog.com

070-578 29 04

Ledamot

Ernst Halvarsson

ernst.halvarsson
@telia.com

070-602 94 17


Jägarrepresentanter

Roll

Namn

Mailadress

Telefon

Ledamot

Lars-Erik Thomasson

larsan4@live.se

070-665 81 95

Ledamot

Magnus Karlsson

magnus
@brynnan.se

070-687 15 22

Ledamot

Hans-Ove Hansson

hans-ovehansson
@hotmail.com

070-226 73 37

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 31 januari.
Här nedan finns den blankett som du ska använda dig av.

Registrering av jaktområde eller ändring av befintligt jaktområdePDF

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Birgitta Hallgren

Jakthandläggare