Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn samt inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • samt information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar och vart och ett av länen har ordförandeskapet under två års tid.

Bestämmelser och regler

Vår förvaltning och tillsyn styrs av bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), rennäringslagen (SFS 1971:437) och rennäringsförordningen (SFS 1993:384) men också av jordabalken samt andra lagar och bestämmelser.

Kontakta våra naturbevakare

Jan-Olof Andersson, Lidsjöberg, 010-225 33 19, jan-olof.andersson@lansstyrelsen.se

Håkan Berglund, Gäddede, 010-225 32 46, hakan.berglund@lansstyrelsen.se

Gustav Gustavsson, Lit, 010-225 33 76, gustav.gustavsson@lansstyrelsen.se

Christer Edsholm, Järpen, 010-225 34 03, christer.edsholm@lansstyrelsen.se

Nicklas Blad, Offerdal, 010-225 32 34, nicklas.blad@lansstyrelsen.se

Clas-Göran Jönsson, Hammerdal, 010-225 33 77, clas-goran.jonsson@lansstyrelsen.se

Alf Kjellström, Järpen, 010-225 33 25, alf.kjellstrom@lansstyrelsen.se

Mathias Sundbäck, Mörsil, 010-225 34 11, mathias.sundback@lansstyrelsen.se

Bengt-Erik Göransson, Svenstavik, 010-225 33 45, bengt-erik.goransson@lansstyrelsen.se

Bert-Ivan Mattsson, Storsjö Kapell, 010-225 33 20, bert-ivan.mattsson@lansstyrelsen.se, sjukskriven resten av år 2018

Lars Liljemark, Storsjö Kapell, 010-225 33 69, lars.liljemark@lansstyrelsen.se

Lars-Gunnar Wagenius, Funäsdalen, 010-225 33 21, lars-gunnar.wagenius@lansstyrelsen.se

Roger Myhr, Funäsdalen, 010-225 33 83, roger.myhr@lansstyrelsen.se

Lars Rehnfeldt, Funäsdalen, 010-225 33 24, lars.rehnfeldt@lansstyrelsen.se

Per Roger Wiberg, Tännäs, 010-225 34 17, per-roger.wiberg@lansstyrelsen.se

Torbjörn Jonsson, Bräcke, 010-225 34 13, torbjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Dan Persson, Gäddede, 010-225 33 54, dan.persson@lansstyrelsen.se

Kontakt