Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn samt inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, på en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar. Länen turas om att vara ordförande för delegationen under två år i taget.

Ordförande 2017-2018

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län

Fjällkonferens

Fjälldelegationen anordnar vart annat år fjällkonferensen Hållbar utveckling i fjällen. År 2018 genomfördes konferensen i Vilhelmina och temat var "Samverkan för jobben, naturen, kulturen - prat eller praktik?"

Läs mer om konferensen i rapporten nedan.

Hållbar utveckling i fjällen - rapport från Fjälldelegationens konferens 2018PDF

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om fjälldelegationen kan du kontakta Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västerbottens län.

E-post till Björn Jonsson

Telefon: 010-225 44 33

Bestämmelser och regler

Vår förvaltning och tillsyn styrs av bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), rennäringslagen (SFS 1971:437) och rennäringsförordningen (SFS 1993:384) men också av jordabalken samt andra lagar och bestämmelser.

Kontakta våra naturbevakare

Västra Frostviksfjällen
Håkan Berglund, Gäddede, 010-225 32 46, hakan.berglund@lansstyrelsen.se
Dan Persson, Gäddede, 010-225 33 54, dan.persson@lansstyrelsen.se

Östra Frostviksfjällen
Jan-Olof Andersson, Lidsjöberg, 010-225 33 19, jan-olof.andersson@lansstyrelsen.se

Hotagsfjällen
Gustav Gustavsson, Lit, 010-225 33 76, gustav.gustavsson@lansstyrelsen.se
Nicklas Blad, Offerdal, 010-225 32 34, nicklas.blad@lansstyrelsen.se

Skäcker-, Sösjö- och Offerdalsfjällen
Christer Edsholm, Järpen, 010-225 34 03, christer.edsholm@lansstyrelsen.se
Nicklas Blad, Offerdal, 010-225 32 34, nicklas.blad@lansstyrelsen.se

Nordöstra Jämtland, naturrestervat nedanför fjällen
Clas-Göran Jönsson, Hammerdal, 010-225 33 77, clas-goran.jonsson@lansstyrelsen.se

Sylarna-, Storulvå-, Bunner- och Vålådalsfjällen
Alf Kjellström, Järpen, 010-225 33 25, alf.kjellstrom@lansstyrelsen.se
Mathias Sundbäck, Mörsil, 010-225 34 11, mathias.sundback@lansstyrelsen.se

Anaris-, Oviksfjällen och Henvålen
Bert-Ivan Mattsson, Storsjö Kapell, 010-225 33 20, bert-ivan.mattsson@lansstyrelsen.se, sjukskriven resten av år 2018
Lars Liljemark, Storsjö Kapell, 010-225 33 69, lars.liljemark@lansstyrelsen.se

Helags, Sylarna, Dunsjöfjällen och Henvålen
Lars Liljemark, Storsjö Kapell, 010-225 33 69, lars.liljemark@lansstyrelsen.se

Södra Helagsfjällen, Sånfjället
Lars-Gunnar Wagenius, Funäsdalen, 010-225 33 21, lars-gunnar.wagenius@lansstyrelsen.se
Roger Myhr, Funäsdalen, 010-225 33 83, roger.myhr@lansstyrelsen.se

Skarvarna, Rogen, Hamrafjället
Lars Rehnfeldt, Funäsdalen, 010-225 33 24, lars.rehnfeldt@lansstyrelsen.se
Roger Myhr, Funäsdalen, 010-225 33 83, roger.myhr@lansstyrelsen.se

Rogens naturreservat
Per Roger Wiberg, Tännäs, 010-225 34 17, per-roger.wiberg@lansstyrelsen.se

Sydöstra Jämtland, naturreservat nedanför fjällen
Bengt-Erik Göransson, Svenstavik, 010-225 33 45, bengt-erik.goransson@lansstyrelsen.se
Torbjörn Jonsson, Bräcke, 010-225 34 13, torbjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Björn Wangerud

Naturvårdshandläggare