Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av djur som hålls i människans vård – inte vilda djur. Du har rätt att vara anonym när du anmäler, observera att du då inte ska ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller något annat som anger vem du är.

Göra en anmälan

Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för en anmälan, ring då först och rådgör med en av våra djurskyddshandläggare.

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Jämtlands län. För anmälan i andra län, kontaktar du länsstyrelsen i det aktuella länet.

Anmälan kan göras på flera sätt

Du kan:

 • ringa vår djurskyddstelefon 010-225 30 30 (vardagar mellan klockan 9.00-12.00)
  OBS! Torsdag den 21 november är telefonen stängd.
 • mejla in din anmälan till djurskydd.jamtland@lansstyrelsen.se
 • skicka vanlig post på adressen Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 ÖSTERSUND.

Bra att veta innan du anmäler

Anger du dina kontaktuppgifter är du inte längre anonym. All post som kommer till oss blir en allmän handling och därmed offentlig. Du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt.

Du bör ha svar på dessa uppgifter innan du ringer eller skickar in din anmälan:

 • Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot
 • Var djuren finns, om annan adress än ovan
 • Vägbeskrivning (om det är svårt att hitta dit)
 • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
 • Antalet djur
 • Redogörelse vad som djurhållaren bryter emot, på vilket sätt har djuren det dåligt
 • Tidpunkt för uppdagande av missförhållandena
 • När iakttogs missförhållandena senast
 • Hur länge/ofta problemen har funnits
 • Finns särskilda förhållanden
 • Har någon talat med djurhållaren och vad djurhållaren i så fall sagt
 • Övrigt som kan vara bra för oss att veta
 • Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.
 • Är bristerna allvarliga gör vi en oanmäld kontroll hos djurhållaren.
 • Vid mindre allvarliga brister skickar vi först ut ett informationsbrev till djurhållaren om att vi mottagit en anmälan och vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar kommer in på samma djurhållare gör vi en kontroll av djurhållningen.

Klagomål på skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.

Kontakt

Länsstyrelsens djurskyddstelefon

(Öppen vardagar 9–12)