Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. 

Vattenskoter i vårt län

Vattenskoter får användas i ett område som sträcker sig 250 meter på båda sidor om farledernas mittlinje. Undantag gäller för farleden mellan Frösön och Rödön där det tillåtna området är 250 meter öster om farledens centrumlinje och Rödöbron.

I farleden mellan Frösön och Rödön är det inte heller tillåtet att köra närmare Rödöns strand än 100 meter.

I farleden mellan Frösön och Genvalla är det inte tillåtet att köra närmare stranden än 100 meter. Det finns ett undantag som gör att det går att åka närmaste väg mellan tillåtet område i farleden och färjerampen.

Särskilda områden

Det finns tre områden i Jämtlands län där Länsstyrelsen har bestämt att det är tillåtet att köra vattenskoter. Var områdena ska vara har bestämts tillsammans med kommunerna. De tre områdena finns vid:

 • Minnesgärde i Östersunds kommun.
 • Bron där europaväg 45 passerar Ströms Vattudal i Strömsunds kommun.
 • Sydöst om Pålsnäset i sjön Lossen i Härjedalens kommun.

Du kan hitta kartor över de områden där körning med vattenskoter är tillåten längst ner i Länsstyrelsens föreskrift om vattenskoter i Jämtlands länPDF.

Om du ser någon som kör utanför tillåtet område

Det är polisen som har tillsynen över körning med vattenskoter. Det är dit du ska vända dig om du ser någon som kör olagligt.

Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för vattenskoter.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Generella undantag från förbudet mot terrängkörning gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • hämtning av fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt.  

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling

Kontakt

Malin Boström

Naturvårdshandläggare

Caroline Westerlund

Naturvårdshandläggare