Djur och natur

Vattenskoter

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Bild på telefon med appen naturkartan

Med vår app Jämtlands naturkarta kan du upptäcka naturen på nya sätt.

Bilder från början tagna för Klimatstrategi.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020.

Bilder från Gränslandet

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Det används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten.