Djur och natur

Alf Östberg med nordsvensk.

Vi ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Bilder från början tagna för Klimatstrategi.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020.

En skylt om skoterled.

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Bilder från Gränslandet

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Det används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten.