Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi har här samlat ett antal strategier och rapporter för klimatanpassning. Dessa är vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Dokumenten beskriver Jämtlands läns framtida klimat och hur arbetet går till i dag. Där står också även vilka åtgärder som behövs göras för att vi ska kunna anpassa oss till ett förändrat klimat.

Effekter av ett förändrat klimat. Skogsstyrelsen (2015)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energiförsörjning i ett förändrat klimat (2012)PDF

Framtidsklimat i Jämtlands län. SMHI (2015)PDF

Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruket i ett förändrat klimat (2011)PDF

Klimatstrategi för Jämtlands län – 2018–2024PDF

Ras- och skred utifrån ett förändrat klimat (2013)PDF

Skogsbruk i ett förändrat klimat (2012)PDF

Skogs- och gräsbrand i ett förändrat klimat (2012)PDF

Skogs- och gräsbrandsrisker i ett förändrat klimat (2012)PDF

Vattenplan för Storsjön (2016)PDF

Översvämning utifrån ett förändrat klimat (2013)PDF

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Kontakt

Lina Wold

Samordnare Klimatanpassning