Bygga och bo

Solceller på ett hustak. Foto: mostphotos.se

Om du planerar att installera solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd.

Gemensam övning i Lierne Norge. Foto: Johannes Poignant.

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet.

Folkrace.

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Intill hällristningarna i Glösa har Alsens hembygdsförening byggt upp ett stenåldersmuseum, med en älghall, kokgrop och stenålderhydda. Hyddan är uppbyggd efter den typ man tror fanns vid boplatsvallarna man hittat i länet. I en annan del av området finns ett långt fångstgropssystem med finns fångstgropar. Intill har länsmuseet byggt en utställning om äldre tiders jakt och fångstgropar. Närmare hällristningarna finns en laga med en utställning om hällbilder, älgjakt och jaktmagi.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och forn­lämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län.