Foto: Christian Delbert/Mostphotos.se

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Natural spruce branches, needles closeup. Christmas greens

Det regionala skogsprogrammet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.

Fossilbränslefritt 2030

Från Paris till Jämtlands län!
I oktober 2019 antogs Fossilbränslefritt 2030 – en ny strategi för Jämtlands län. Den ska visa vägen för hur vi tillsammans når det mål som världens länder kom överens om i Parisavtalet.

Länsstyrelserna, logotyp

Under hösten 2019 kommer landshövding Jöran Hägglund tillsammans med länsråd Susanna Löfgren att besöka länets samtliga kommuner.

älghorn

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen.