Länsstyrelsen Jämtland – Privat

Natural spruce branches, needles closeup. Christmas greens

Det regionala skogsprogrammet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.

Karta med kommungränser och loggor

Under hösten 2019 besöker landshövding Jöran Hägglund och länsråd Susanna Löfgren länets samtliga kommuner. Kommunerna är några av alla viktiga aktörer vi samarbetar med.

Inbjudan Regiondagen 2019

Den 15 november hålls Regiondagen 2019 med temat regional utvecklingsstrategi.
Målgrupper är tjänstepersoner, förtroendevalda, representanter för verksamheter inom näringsliv och civilsamhälle.

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

älghorn

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen.