Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

Array of alternative energy photovoltaic solar panels on roof

Om du planerar att installera solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd.

Intill hällristningarna i Glösa har Alsens hembygdsförening byggt upp ett stenåldersmuseum, med en älghall, kokgrop och stenålderhydda. Hyddan är uppbyggd efter den typ man tror fanns vid boplatsvallarna man hittat i länet. I en annan del av området finns ett långt fångstgropssystem med finns fångstgropar. Intill har länsmuseet byggt en utställning om äldre tiders jakt och fångstgropar. Närmare hällristningarna finns en laga med en utställning om hällbilder, älgjakt och jaktmagi.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och forn­lämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län.

Vigselringar. Foto: mostphotos.se

Länsstyrelsen utser det antal vigsel­förrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

En skylt om skoterled.

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

En brandman släcker en skogsbrand.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de brandskadade skogsområdena som benämns Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö i Härjedalens kommun.