Society

Intill hällristningarna i Glösa har Alsens hembygdsförening byggt upp ett stenåldersmuseum, med en älghall, kokgrop och stenålderhydda. Hyddan är uppbyggd efter den typ man tror fanns vid boplatsvallarna man hittat i länet. I en annan del av området finns ett långt fångstgropssystem med finns fångstgropar. Intill har länsmuseet byggt en utställning om äldre tiders jakt och fångstgropar. Närmare hällristningarna finns en laga med en utställning om hällbilder, älgjakt och jaktmagi.

Cultural environment

Culturally valuable buildings, environments and ancient monuments provide both cultural experiences and knowledge of our county.

En person ritar ett hus på en skärm.

Planning and building

Each municipality is responsible for ensuring that the planning of its land and water areas takes nature, culture, the environment and climate into consideration.

Crisis preparedness

Information on societal issues that affect businesses, such as money laundering and how to appeal decisions under the Planning and Building Act.

Närbild av en svart och vit mans händer i ett handslag.

Social sustainability

The County Administrative Board’s mission to promote social sustainability entails numerous undertakings. The social issues addressed include integration, gender equality and human rights.