Agriculture and rural areas

Here is information for you who are a farmer or active in rural areas.

Får

Animals

Information on disease control and animal welfare.

Denna bild är fotograferad av Stefan Linnerhag/ Fotobyrån. .Användningsrätten för denna bild är reglerad av det avtal som är upprättat mellan Stefan Linnerhag/ Fotobyrån och Länstyrelsen i Jämtland. All övrig användning/ publicering av ex tredje part, kräver nytt avtal med Stefan Linnerhag/ Fotobyrån. .Vid frågor tag kontakt med: ..Stefan Linnerhag Fotobyrån Sverige .Box 3082 831 03 Östersund .cellph: +46 (0) 70 330 53 58 .mail: stefan@fotobyran.se

Nature

Information on motor traffic in nature, protected nature, and metal detectors.