Undersökning av landmolluskfaunan i Tysjöarna – avseende grynsnäckor (Vertigo)

Inom det EU-finansierade projektet LIFE RestoRED har landmolluskfaunan i norra delarna av naturreservatet och natura 2000-området Tyssjöarna inventerats. Området ligger i Krokoms kommun och består av flera naturtyper bland annat rikkärr, ängar, skogliga habitat och utvecklingsmarker. Syftet med inventeringen är att undersöka populationer av grynsnäckor (Vertigo) och andelen lämpliga habitat inför restaureringsåtgärder i området. Delar av det inventerade området ska restaureras inom projektet LIFE RestoRED. De inventerade områdena ska återinventeras för att undersöka effekten av restaureringsåtgärderna på framför allt rikkärrskrävande grynsnäckorna. Vid denna inventering noterades att endast en del av området idag har lämpliga habitat för rikkärrskrävande grynsnäckor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=87&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss