Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Riktlinjer för riskbedömning inom fysisk planering i Jämtlands län

Regionala riktlinjer för riskbedömning inom fysisk planering i Jämtlands län har tagits fram för att underlätta likartade bedömningar. Avsikten med riktlinjerna är att förtydliga när behov av riskbedömning finns och säkerställa att tillräcklig hänsyn har tagits till de olika riskerna för att främja en hållbar och säker samhällsplanering. Riktlinjerna samlar aktuellt kunskapsunderlag och vägledningar från berörda myndigheter. Riktlinjerna bör ses som ett stöd för kommuner och andra berörda aktörer vid framtagande av översiktsplaner, detaljplaner och vid hantering av riskfrågor i samband med handläggning av plan- och byggärenden inom Jämtlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=100&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss