Höga temperaturer i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljömålsuppföljning 2023 – Årlig uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen för Jämtlands län

Jämtlands län står inför betydande miljöutmaningar, inte minst när det gäller den biologiska mångfalden. Dessa utmaningar omfattar påverkan från vattenkraft, skogsbruk, igenväxning av tidigare jordbruksmark och pågående klimatförändringar. Målen för biologisk mångfald uppnås inte och för flera av dem är utvecklingen till och med negativ. Trots detta observeras en positiv trend för ekosystemen i många vattendrag i länet, vilket tillskrivs pågående restaureringsarbete. De globala klimatförändringarna gör sig redan tydligt märkbara i länet, även om konsekvenserna är mer allvarliga i mer sårbara delar av världen. För att möta dessa olika miljöutmaningar krävs en gemensam och långsiktigt hållbar lösning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=133&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss