Jämställdhet i Jämtlands län

2021 beslöt regeringen om “Jämställdhetslyftet” - en satsning där länsstyrelserna tilldelas medel för att stärka länets måluppfyllnad av Regeringens jämställdhetsmål. Inom ramen för denna satsning genomför Jämtlands län, i samarbete med Västernorrlands län, en kartläggning av livsvillkoren i länet, med utgångspunkt i regeringens jämställdhetsmål. Syftet med kartläggningen är att skapa en nulägesbild som synliggör människors livssituation och som underlättar byggandet av framtida strategier för arbete med jämställdhet och jämlikhet i länet. Kartläggningen bygger på statistik, som analyseras ur ett orsak-konsekvensperspektiv med hjälp av kunskap både kring ämnesområden och kring förhållandena i Jämtlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=98&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss