Inventering av markfukt inom Natura 2000-området Birkakärret

Inom projekt LIFE RestoRED ska Natura 2000-området Birkakärret (SE0720467) ett rikkärr restaureras genom röjningsarbeten. Vid sidan av LIFE projektet ska det i samma rikkärr läggas igen diken för att förbättra hydrologin. Detta utförs inom en annan av länsstyrelsens satsningar, våtmarkssatsning. Syftet med åtgärderna är att förbättra hydrologin och förutsättningar för områdets flora och fauna. I LIFE RestoRED har länsstyrelsen i Östergötland tagit fram en metod för att snabbt mäta hydrologin i fält samt med satellitmätningar för och efter grävarbeten. Som en del av projekteringen och för att se förändringen före och efter åtgärden behövdes en enkel inventeringsmetod för att få en bild över markfuktförhållandena i det ytliga markskiktet inom arbetsområdet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=102&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss