Förvaltningsplan för stora rovdjur i Jämtlands län 2023-2027

Länsstyrelsen ska enligt förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (SFS 2009:1263) upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet. Länsstyrelsens mål med förvaltningsplanen är att den ska fungera som ett underlag till det lokala och regionala förvaltningsarbetet samt främja en transparent och förutsägbar rovdjursförvaltning. Genom att tydliggöra Länsstyrelsens roll i rovdjursförvaltningen och beskriva de ramar och regelverk som styr förvaltningsarbetet syftar planen även till att ge insyn i den lokala rovdjursförvaltningen. Det övergripande målet för svensk rovdjursförvaltning är att de stora rovdjuren ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss